Avrupa Dil Pasaportu

Avrupa Dil Pasaportu

Mezuniyetle beraber, tüm Avrupa'da geçerli "dil denkliği" olarak kabul edilen İngilizce Yeterlilik Belgesi...

Amerikan Kültür Okulları Türkiye'de Avrupa Konseyi'nden onaylı Avrupa Dil Pasaportu vermeye yetkili 2 kolejden biridir.

Bu sayede öğrencilerimizin okulu bitirirken elde ettikleri İngilizce Dil Yeterlilik Belgeleri tüm Avrupa'da devlet kademeleri ve özel kademelerde geçerli hale gelmiştir.

Öğrencilerimizin Amerikan Kültür Okulları'ndan aldığı Dil Yeterlilik Belgeleri dışında herhangi bir dil sınavi ile (TOEFL, KPSS vb...) İngilizce düzeylerini belirletmelerine gerek yoktur.

Ülkemizde İnglizce Yabancı Dil Programlarında, Avrupa Dil Portfolyosunu Avrupa Dil Konseyine onaylatabilmiş çok az eğitim kurumu vardır.

Amerikan Kültür Okulları Avrupa Konseyi'ne 2012/R006 ve 2012/ R004 numaralı portfolyalarla akredite olmuştur.