Çocuklar İçin Felsefe

Çocuklar İçin Felsefe

Neyi değil, nasıl düşüneceklerini öğreterek farklı bakış açıları kazandırmak...

Amerikan Kültür Okulları’nda özgürce düşünmeyi ve demokratikçe tartışmayı öğretmek amacıyla verilen felsefe eğitimi; öğrencilere neyi düşüneceklerini değil, farklı bakış açıları kazanmak için nasıl düşünmeleri gerektiğinin yolunu gösterir.

Felsefe derslerinde işlenen yazınsal metinler ile kendi deneyimleri arasında ilişki kurmalarına; özgün ve eleştirel bir bakış açısıyla dünyayı sorgulamalarına; düşünce, dil ve dünya arasındaki ilişkileri keşfetmelerine olanak sağlar.

Temel amacı öğrencilere özgür düşünme alışkanlığı edinmenin altyapısını oluşturmak olan "Çocuklar İçin Felsefe" eğitimlerinde eleştirel düşünme becerileri öğreterek temellendirilmemiş savlara ve ön yargılara karşı sorgulayıcı olmaları öğretilir.

Çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusu, felsefe eğitimi ile desteklendiğinde gelecekte topluma daha esnek, daha özgür düşünceli tartışmaya ve eleştiriye açık bireyler olarak katılmalarını sağlar.