Sosyal, Kültürel ve Sportif

Sosyal, Kültürel ve Sportif

Akademik alandaki başarılarını destekleyen; spor, sanat, sosyal sorumluluk, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler...

Amerikan Kültür Okulları çok yönlü, sosyal ve topluma karşı sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu sebeple tüm öğrenciler akademik alandaki eğitimlerin yanında spor, sanat, sosyal sorumluluk, liderlik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve projeler ile desteklenirler.

Drama, akıl oyunları, bale, dans, yüzme, binicilik, tenis, ebru ve çinicilik gibi farklı beklentilere göre çeşitlilik barındıran yetenek eğitimlerimiz öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda çoğaltılacaktır.

Yetenek eğitimlerimizin yanı sıra öğrencilerimiz her yıl topluma hizmet amaçlı "Sosyal Sorumluluk Projeleri" oluştururacaktırlar. Bu projeler ile bir amaç etrafında toplanarak, toplumumuzun genel çıkarlarını geliştirecek ve koruyacak farklı etkinliklerde bulunulacaktır.

Bunun yanında kurum içi yayın yapan okul radyosu ve televizyonu, istedikleri içerikte program ya da belgesel hazırlayıp, yayınlayabilmeleri için öğrencilerin hizmetine sunulacaktır.