Uygulayarak ve Yaşayarak Öğrenme

Uygulayarak ve Yaşayarak Öğrenme

Gözlemleyerek, inceleyerek, bilgi üzerinde düşünerek ve sorgulayayarak öğrenmeyi öğretmek...

Düşünen, sorgulayan, araştıran ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Amerikan Kültür Okulları'nda “uygulayarak ve yaşayarak öğrenme” eğitim sistemimizin merkezinde bulunur. Mevcut müfredat, öğrencilere gözlemleyebilme, sorgulayabilme ve bilgi üzerinde düşünebilme özelliklerini kazandıracak şekilde verilir.

Geleceğe aktarılan kalıcı bilgiler, uygulayarak ve yaşanarak öğrenilen bilgilerdir. Bu sebeple öğrencilerimiz öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle; problem çözmeye, deneyselliğe, tartışmaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler.

Okulumuzda sınıf ortamları disiplinler arası bağlantılar kurularak oluşturulur. Bu sınıflar gözleme ve uygulamaya imkan tanıyan teknolojilerin kullanımı ile zenginleştirilir.

Yaşayarak öğrenme, paylaşma ve üretme alanları olan sınıflarda; matematik, dil ve okuma köşeleri bulunur.